Ako trebate usluge iz naše branše poslovanja,
slobodno nas kontaktirajte na dole navedene
telefone ili e-mail. Naš stručni tim će Vam uraditi
tehnički najpovoljnije rješenje za ponuđene usluge.


IGV IZOLATER d.o.o.
Stupine B7/4
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 35 272 255
GSM: +387 61 734 252 - Rajko Pavić, direktor
GSM: +387 62 222 952 - Tomislav Pejić, teh. direktor

e-mail: izolater@bih.net.ba
e-mail: igv@izolater.net