Naše djelatnosti i usluge koje Vam možemo ponuditi su:

- Termoizolacioni radovi u industrijskim postrojenjima, elektranama, toplanama, hladnjačama, rafinerijama, brodogradnji za izolaciju ventilacijskih kanala, cjevovoda, rezervoara i drugih termotehničkih postrojenja.

Remontujemo nabrojane termičke izolacije i obavljamo sve poslove na tekućem održavanju istih.

- Vatrostalni, termoizolacioni i kiselootporni ozidi za sektore: termoenergetiku, industriju građevinskih materijala, hemiju i petrohemiju. Remontujemo nabrojane ozide i obavljamo sve poslove u tekućem održavanju istih.

- Hidroizolacioni radovi na industrijskim, građevinskim objektima, tunelima, mostovima, vijaduktima, podzemnim rezervoarima i posudama.

Sve navedene usluge spremni smo Vam ponuditi sa našim ili vašim ugradbenim materijalima, kako kod sanacije oštećenja vatrostalnih, termoizolacionih i hidroizolacionih obloga postojenja i objekata, tako i kod izrade novih.